Pi silvestre

Denominació científica: Pinus sylvestris L.

Procedència geogràfica: Asia i Europa

Descripció

 • Albura: Groc pàl·lid
 • Duramen: Vermellós
 • Fibra: Recte
 • Gra: Mitjà a fi
 • Defectes característics: Nusos petits a grans, sans i saltadissos mitjanament freqüents. Borses de resina petites

Impregnabilitat

 • Albura: Impregnable
 • Duramen: De poc a no impregnable

Mecanització

 • Serrat: Fàcil, sense problemes
 • Assecat: Fàcil i ràpid. Risc petit de fendas i deformacions.
 • Raspallat: Fàcil.
 • Encolat: Fàcil
 • Clavat i cargolat: Fàcil.
 • Acabat: Fàcil

Propietats físiques

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 500-540 kg/m3 fusta semilleugera
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,41% fusta estable
 • - Relació entre contraccions 1,75% tendència a deformar-se mitjana
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 1,4 fusta tova

Pi silvestre
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 1057 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 94.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió 406 kg/cm2
 • Resistència a la tracció paral·lela 1020 kg/cm2.

Pi silvestre
Observacions

 • Fusta de creixement lent.
 • A Gabarró anomenem paquets de flandes “curt” els paquets de llargs inferiors a L.3900. Els paquets de llarg 4200 en endavant els considerem “llargs”.
 • Hi ha sectors o industrials que tenen alguna preferència pel que fa als llargs. Els fabricants de premarcs, per exemple, busquen llargs molt concrets, principalment L.4500 i L.5400.