Pi silvestre

Denominació científica: Pinus sylvestris L.

Procedència geogràfica: Asia i Europa

Descripció

• Albura: Groc pàl·lid
• Duramen: Vermellós
• Fibra: Recte
• Gra: Mitjà a fi
• Defectes característics: Nusos petits a grans, sans i saltadissos mitjanament freqüents. Borses de resina petites

Impregnabilitat

• Albura: Impregnable
• Duramen: De poc a no impregnable

Mecanització

• Serrat: Fàcil, sense problemes
• Assecat: Fàcil i ràpid. Risc petit de fendas i deformacions.
• Raspallat: Fàcil.
• Encolat: Fàcil
• Clavat i cargolat: Fàcil.
• Acabat: Fàcil

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 500 - 540 kg/m3 fusta semi lleugera
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,38 % fusta estable
- Relació entre contraccions 1,81% tendència a deformar-se mitja
• Duresa (Chaláis-Meudon) 1,9 fusta tova a semi tova

Pi silvestre

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1057 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 94.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 406 kg/cm2
• Resistència a la tracció paral·lela 1020 kg/cm2.

Pi silvestre

Observacions

• Fusta de creixement lent
• En algunes zones d'Espanya, se'ls denomina ''Flandes''