Pi silvestre

Denominació científica:
Pinus sylvestris L.
Procedència geogràfica:
Asia i Europa
 • Albura: Groc pàl·lid
 • Duramen: Vermellós
 • Fibra: Recte
 • Gra: Mitjà a fi
 • Defectes característics: Nusos petits a grans, sans i saltadissos mitjanament freqüents. Borses de resina petites
Pino silvestre
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Impregnabilidad Propiedades mecanicas Mecanizacion logo Propiedades fisicas logo
Impregnabilitat
 • Albura: Impregnable
 • Duramen: De poc a no impregnable
Propietats mecániques
 • Resistència a flexió estàtica 1057 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 94.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió 406 kg/cm2
 • Resistència a la tracció paral·lela 1020 kg/cm2.
Mecanització
 • Serrat: Fàcil, sense problemes
 • Assecat: Fàcil i ràpid. Risc petit de fendas i deformacions.
 • Raspallat: Fàcil.
 • Encolat: Fàcil
 • Clavat i cargolat: Fàcil.
 • Acabat: Fàcil
Propietats físiques
 • Densitat aparent al 12% d'humitat 500-540 kg/m3 fusta semilleugera
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,41% fusta estable
 • - Relació entre contraccions 1,75% tendència a deformar-se mitjana
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 1,4 fusta tova
Observacions
 • Fusta de creixement lent.
 • A Gabarró anomenem paquets de flandes “curt” els paquets de llargs inferiors a L.3900. Els paquets de llarg 4200 en endavant els considerem “llargs”.
 • Hi ha sectors o industrials que tenen alguna preferència pel que fa als llargs. Els fabricants de premarcs, per exemple, busquen llargs molt concrets, principalment L.4500 i L.5400.