Sostenibilidad background
El compromís de Gabarró amb la sostenibilitat

El nostre compromís amb la sostenibilitat és part del nostre ADN. Per això, sempre estem en constant cerca i innovació pel que fa referència a productes i solucions per als nostres clients, amb una clara aposta per la sostenibilitat i la proximitat. 

En aquest afany, treballem només amb proveïdors que gestionen els boscos de forma rigorosa i que utilitzen tècniques de producció ecològicament eficients i amb una petjada de carboni reduïda. 

El desenvolupament sostenible és el centre de la nostra activitat comercial i operativa des de l'aprovisionament de productes i la seva transformació, fins al transport a casa dels nostres clients i col·laboradors. Tot plegat, unit a l'alta qualitat dels nostres productes de fusta, als més de 100 anys d'experiència acumulats i a l'assessorament personalitzat que oferim, ens converteixen en una empresa distribuïdora de fusta sostenible líder al mercat.

Sostenibilidad
100%
de la nostra flota de vehicles es híbrida
30%
de la energia que consumim prové d'energia renovable
7
tenim 7 magatzems certificats PEFC i FSC®
100%
de la fusta d'origen nòrdic és certificada
Certificacions forestals

La nostra empresa, en el seu afany de superació, vol continuar duent a terme una política respectuosa i responsable amb el Medi Ambient i els recursos naturals del planeta, tal i com ha anat fent al llarg de gairebé 100 anys de la seva existència. Per aquest motiu ha cregut convenient i necessari subscriure el document que la ''Asociación Española de Importadores de Madera'' - A.E.I.M., de la qual és membre destacat, va aprovar l'Assemblea General de l'esmentada Asociación celebrada a Madrid el dia 11 de març de l'any 2005. Aquest document porta per títol ''Código de Buenas Prácticas Medioambientales'' i és el reflex del nostre ferm compromís amb les bones pràctiques mediambientals i la gestió sostenible dels boscos. 

Al mateix temps cal informar-vos que, per tal de dur a un nivell pràctic i no només declaratiu el nostre compromís amb el Medi Ambient i els criteris de sostenibilitat, la nostra empresa ha obtingut per a tots els seus magatzems, la Certificació de ''Cadena de Custòdia'' dels dos sistemes més reconeguts internacionalmet:

• PEFC. (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes)
• FSC® (Forest Stewardship Council®)
El número de Certificat de Cadena de Custòdia PEFC és BMC-PEFC-COC-0083 i, a més, l'empresa compleix els requisits esmentats en l'apèndix 4 de l'estàndard PEFC ST 2002:2020
El número de Certificat de Cadena de Custòdia FSC® és BMC-COC-003620.

Ambdós sistemes o fórmules són total i completament vàlides i tenen els mateixos efectes pràctics pel que fa a la Certificació de la fusta i la preservació dels recursos naturals.

És el nostre desig que tots els nostres col·laboradors coneguin plenament la política de l'empresa en el seu esforç per contribuir a la sostenibilitat en l'explotació dels recursos naturals de la Terra, fent efectiu un control més rigorós en l'extracció i explotació de les primeres matèries. D'aquesta manera ajudarem a evitar les situacions de risc davant la possibilitat de procedir a tales il·legals, l'explotació de boscos d'alt valor de conservació, àrees protegides, espècies incloses a la llista CITES (acord de la Convenció sobre el Comerç Internacional d'Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestre), conversió d'àrees forestals a altres usos, zones de conflicte armat, zones relacionades amb problemes socials i de drets humans.

A més del que hem esmentat anteriorment, Gabarró assegura que:

- No impedeix als treballadors associar-se lliurement, triar els seus representants, ni negociar col·lectivament amb l'empresa.

- A les seves instal·lacions no es produeixen treballs forçats

- No fa ús de la contractació de treballadors per sota de ledat mínima legal establerta a Espanya

- No impedeix la igualtat d'oportunitats i de tracte als treballadors

- Les condicions de treball no posen en perill la seguretat o la salut dels empleats


Joan Gabarró Olivé
President del Consell
Polinyà, a 30 de setembre de 2023

Innovació sostenible en I+D+i

A Gabarró creiem fermament que l'avenç tecnològic és el millor mitjà per oferir el millor producte i servei als nostres clients. Per aquest motiu ens formem i treballem cada dia per incorporar els darrers avenços tecnològics a tots els nostres magatzems i punts de venda.

Innovación
Innovación
“Fustes sostenibles per a projectes que fan història”