Xop europeu

Denominació científica:
Populus
Procedència geogràfica:
Europa, al sud, al centre i a l'est.
• Albura: groc pàl·lid o blanc groc
• Duramen: groc pàl·lid o blanc groc
• Fibra: Recta
• Gra: Fi
• Defectes característics:

 

Chopo europeo
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Impregnabilidad Propiedades mecanicas Mecanizacion logo Propiedades fisicas logo
Impregnabilitat
• Albura: Impregnable
• Duramen: Poc impregnable
Propietats mecániques
• Resistència a flexió estàtica 54-76-86,50 N / mm2
• Mòdul d'elasticitat 8100-9600 N / mm2
Mecanització
• Serrat: Fàcil
• Assecat: Fàcil, però amb cura en l'assecat natural
• Raspallat i altres operacions: Sense problemes amb útils molt afilats.
• Encolat: No presenta problemes.
• Clavat i cargolat: Fàcil
• Acabat: Fàcil
Propietats físiques
• Densitat: 420-440-480 kg / m3
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 14,3%
• Duresa (Chaláis-Meudon) 2,6 fusta tova
Observacions
Xop europeu