Om Americà

Denominació científica:
Ulmus minor sarniensis
Procedència geogràfica:
Est de Canadà, Oest Estats Units
 • Albura: Blanc grisós
 • Duramen: Marró clar
 • Fibra: Recta de vegades entrellaçada. Vetes en to vermellós
 • Gra: Mitjà
 • Defectes característics: Tendència a corbar
Olmo Americano
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Impregnabilidad Propiedades mecanicas Mecanizacion logo Propiedades fisicas logo
Impregnabilitat
 • Duramen: Medi impregnable considerada no resistent als fongs
Propietats mecániques
 • Resistència a flexió estàtica 1.100 kg / cm2
 • Mòdul d'elasticitat 108.750 kg / cm2
 • Resistència a la compressió 550 kg / cm2
 • Resistència a la tracció paral·lela 680 kg / cm2
Mecanització
 • Serrat: Fàcil
 • Assecat: Es poden produir "exfoliacions"
 • Raspallat: Difícil
 • Encolat: Molt bo
 • Clavat i cargolat: Bé
 • Acabat: Molt bo
Propietats físiques
 • Densitat aparent a el 12% d'humitat 530 kg / m3 fusta semipesada
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció: mitjanament nerviosa
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 5,4 fusta semi dura
Observacions