Om Americà

Denominació científica: Ulmus minor sarniensis

Procedència geogràfica: Est de Canadà, Oest Estats Units

Descripció

• Albura: Blanc grisós
• Duramen: Marró clar
• Fibra: Recta de vegades entrellaçada. Vetes en to vermellós
• Gra: Mitjà
• Defectes característics: Tendència a corbar

Impregnabilitat

• Duramen: Medi impregnable considerada no resistent als fongs

Mecanització

• Serrat: Fàcil
• Assecat: Es poden produir "exfoliacions"
• Raspallat: Difícil
• Encolat: Molt bo
• Clavat i cargolat: Bé
• Acabat: Molt bo

Propietats físiques

• Densitat aparent a el 12% d'humitat 530 kg / m3 fusta semipesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció: mitjanament nerviosa
• Duresa (Chaláis-Meudon) 5,4 fusta semi dura

Om Americà

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1.100 kg / cm2
• Mòdul d'elasticitat 108.750 kg / cm2
• Resistència a la compressió 550 kg / cm2
• Resistència a la tracció paral·lela 680 kg / cm2

Om Americà

Observacions

Om Americà