Niangón

Denominació científica: Heritiera utilis Kosterm; H. densiflora Kosterm

Altres denominacions: Castellà: Niangón

Procedència geogràfica: Oest i centre d'Àfrica

Descripció

• Albura: Blanc grisenc
• Duramen: Marró vermellós a marró rosat.
• Fibra: Recta, generalment lleugerament entrellaçada
• Gra: Mitjà a bast

Niangón

Aplicacions

• Mobles i ebenisteria fina d'interior i semi exterior.
• Fusteria d'interior, portes, revestiments, motlures, sòcols, frisos.
• Xapes decoratives i tauler contraxapat
• Envasos per a productes àcids

Niangón

Impregnabilitat

• Albura: Poc impregnable
• Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: Fàcil, tret que presenta olis que poden provocar al·lèrgies.
• Assecat: Velocitat mitja a ràpida. Riscos lleugers a mitjans de deformacions i d'aparició de clivelles o esquerdes.
• Raspallat: Té el problema de repel, a causa de la freqüència de la fibra entrellaçada.
• Encolat: Sense dificultats.
• Clavat i cargolat: Sense dificultats.
• Acabat: Sense dificultats, llevat quan es presenten taques d'olis, en aquest cas s'ha de buscar eliminar-les mitjançant un dissolvent

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 680 kg/m3 fusta de semi pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,47 % fusta nerviosa
- Relació entre contraccions 2,2 amb bastant tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 3,1 fusta semi dura

Niangón

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1.150 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 105.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 550 kg/cm2.

Observacions

Habitualment són troncs de petit diàmetre i retorçats, pel que és difícil aconseguir bons amples i llargs