Movingui

Denominació científica: Distemonanthus benthamianus Baill

Procedència geogràfica: Àfrica tropical

Descripció

 • Color albura: groc pàl·lid
 • Color duramen: groc llimona

Impregnabilitat

 • Albura: mitjanament impregnable
 • Duramen: no impregnable

Mecanització

 • Serrat: dificultats pel repel
 • Encolat: sense problemes
 • Clavat i cargolat: trepanats previs
 • Acabat: sense problemes

Propietats físiques

 • Densitat aparent (12% humitat): 710 Kg/m3. Fusta semi pesada - pesada
 • Estabilitat Dimensional:
 • - Coeficient de contracció volumètric 11% fusta mitjanament nerviosa
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 5,6. Fusta semi dura

Movingui
Propietats mecániques

 • • Resistència a flexió estàtica 1.320 Kg/cm2
 • • Mòdul d'elasticitat 114.500 Kg/cm2
 • • Resistència a la compressió paral·lela 600 kg/cm2

Movingui
Observacions

 • Per les seves característiques tècniques i color pot ser una excel·lent alternativa a la fusta d'Iroko a un preu lleugerament més econòmic.