Movingui

Denominació científica: Distemonanthus benthamianus Baill

Altres denominacions: Castellà: Movingui

Procedència geogràfica: Àfrica tropical

Descripció

• Color albura: groc pàl·lid
• Color duramen: groc llimona

Movingui

Aplicacions

• Xapes decoratives
• Fusteria exterior i interior
• Construccions navals
• Dipòsits per a productes químics
• Boteria
• Torneria

Impregnabilitat

• Albura: mitjanament impregnable
• Duramen: no impregnable

Mecanització

• Serrat: dificultats pel repel
• Encolat: sense problemes
• Clavat i cargolat: trepanats previs
• Acabat: sense problemes

Propietats físiques

• Densitat aparent (12% humitat): 710 Kg/m3. Fusta semi pesada - pesada
• Estabilitat Dimensional:
- Coeficient de contracció volumètric 11% fusta mitjanament nerviosa
• Duresa (Chaláis-Meudon) 5,6. Fusta semi dura

Movingui

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1.320 Kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 114.500 Kg/cm2
• Resistència a la compressió paral·lela 600 kg/cm2

Movingui