Movingui

Denominació científica:
Distemonanthus benthamianus Baill
Procedència geogràfica:
Àfrica tropical
 • Color albura: groc pàl·lid
 • Color duramen: groc llimona
Movingui
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Impregnabilidad Propiedades mecanicas Mecanizacion logo Propiedades fisicas logo
Impregnabilitat
 • Albura: mitjanament impregnable
 • Duramen: no impregnable
Propietats mecániques
 • • Resistència a flexió estàtica 1.320 Kg/cm2
 • • Mòdul d'elasticitat 114.500 Kg/cm2
 • • Resistència a la compressió paral·lela 600 kg/cm2
Mecanització
 • Serrat: dificultats pel repel
 • Encolat: sense problemes
 • Clavat i cargolat: trepanats previs
 • Acabat: sense problemes
Propietats físiques
 • Densitat aparent (12% humitat): 710 Kg/m3. Fusta semi pesada - pesada
 • Estabilitat Dimensional:
 • - Coeficient de contracció volumètric 11% fusta mitjanament nerviosa
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 5,6. Fusta semi dura
Observacions
 • Per les seves característiques tècniques i color pot ser una excel·lent alternativa a la fusta d'Iroko a un preu lleugerament més econòmic.