Itaúba

Denominació científica: Mezilaurus Itauba Taub. Syn - Silvia navalium Fr All

Procedència geogràfica: Amèrica del Sud (Brasil, Guayana Francesa, Surinam)

Descripció

• Albura: Blanc beix.
• Duramen: Beix groc al marró fosc llustrós.
• Fibra: Recta, amb freqüència entrellaçada.
• Gra: Fi.
 

Mecanització

• Serrat: Fàcil, les serras es desfilen molt ràpidament i es recomanda utilitzar les estiletades.
• Assecat: Lent, facilitat en deformacions i alt risc de fendes, així com cimentacions.
• Encolat: No presenta problemes però unicament es recomana per aplicacions interiors.
• Clavat i cargolat: Per la seva duresa, convé realitzar pre trepanats.
• Acabat: No presenta problemes.

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 860 kg/m3 fusta pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,35 % fusta estable.
- Relació entre contraccions 1,45% sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 6,5 fusta dura
 

Itaúba

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1.240 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 162.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 620 kg/cm2

Itaúba

Observacions

Itaúba