Itaúba

Denominació científica:
Mezilaurus Itauba Taub. Syn - Silvia navalium Fr All
Procedència geogràfica:
Amèrica del Sud (Brasil, Guayana Francesa, Surinam)
 • Albura: Blanc beix.
 • Duramen: Beix groc al marró fosc llustrós.
 • Fibra: Recta, amb freqüència entrellaçada.
 • Gra: Fi.
   
Itaúba
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Impregnabilidad Propiedades mecanicas Mecanizacion logo Propiedades fisicas logo
Impregnabilitat
Propietats mecániques
 • Resistència a flexió estàtica 1.240 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 162.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió 620 kg/cm2
Mecanització
 • Serrat: Fàcil, les serras es desfilen molt ràpidament i es recomanda utilitzar les estiletades.
 • Assecat: Lent, facilitat en deformacions i alt risc de fendes, així com cimentacions.
 • Encolat: No presenta problemes però unicament es recomana per aplicacions interiors.
 • Clavat i cargolat: Per la seva duresa, convé realitzar pre trepanats.
 • Acabat: No presenta problemes.
Propietats físiques
 • Densitat aparent al 12% d'humitat 860 kg/m3 fusta pesada
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,35 % fusta estable.
 • - Relació entre contraccions 1,45% sense tendència a deformar-se
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 6,5 fusta dura
   
Observacions