Til·ler / basswood

Denominació científica: Científica: Tilia cordata Mill. Syn- T. parviflora ehrh; Tillia europaea L; Tilia plattyohyllos Scop, Tilia spp; Tilia americana.

Procedència geogràfica: Europa

Descripció

• Albura y duramen: blanc groguenc amb el temps marró pàl.lid.
• Fibra: Recta

Impregnabilitat

• Albura: Impregnable
• Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense dificultats
• Assecat: Sense problemes
• Raspallat: Sense problemes
• Encolat: Sense problemes
• Clavat i cargolat: Sense problemes
• Acabat: Sense problemes

Propietats físiques

• Semi pesada.
• Poc nerviosa.
• Molt tova.

Til·ler / basswood

Propietats mecániques

 

• Resistència a flexió estàtica 600 Kg/cm2 • Mòdul d'elasticitat 102.500 kg/cm2 • Resistència a la compressió 13 Kg/cm2

Til·ler / basswood

Observacions

Til·ler / basswood