Til·ler / basswood

Denominació científica: Científica: Tilia cordata Mill. Syn- T. parviflora ehrh; Tillia europaea L; Tilia plattyohyllos Scop, Tilia spp; Tilia americana.

Altres denominacions: Castellà: Tilo

Procedència geogràfica: Europa

Descripció

• Albura y duramen: blanc groguenc amb el temps marró pàl.lid.
• Fibra: Recta

Til·ler / basswood

Aplicacions

• Mobiliari i ebenisteria.
• Talla i escultura.
• Bobinatge de filatures.
• Passamans
• Formes per sabates.

Impregnabilitat

• Albura: Impregnable
• Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense dificultats
• Assecat: Sense problemes
• Raspallat: Sense problemes
• Encolat: Sense problemes
• Clavat i cargolat: Sense problemes
• Acabat: Sense problemes

Propietats físiques

• Semi pesada.
• Poc nerviosa.
• Molt tova.

Til·ler / basswood