Til·ler / basswood

Denominació científica: Científica: Tilia cordata Mill. Syn- T. parviflora ehrh; Tillia europaea L; Tilia plattyohyllos Scop, Tilia spp; Tilia americana.

Procedència geogràfica: Europa

Descripció

 • Albura y duramen: blanc groguenc amb el temps marró pàl.lid.
 • Fibra: Recta

Impregnabilitat

 • Albura: Impregnable
 • Duramen: No impregnable

Mecanització

 • Serrat: Sense dificultats
 • Assecat: Sense problemes
 • Raspallat: Sense problemes
 • Encolat: Sense problemes
 • Clavat i cargolat: Sense problemes
 • Acabat: Sense problemes

Propietats físiques

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 530 kg/m3 fusta semilleugera
 • Estabilitat dimensional: fusta poc nerviosa
 • Duresa: fusta semitova

Til·ler / basswood
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 600 Kg/cm2 
 • Mòdul d'elasticitat 102.500 kg/cm2 
 • Resistència a la compressió 13 Kg/cm2

Til·ler / basswood
Observacions