Pi Radiata

Denominació científica:
Pinus radiata D.Don
Procedència geogràfica:
Europa, Austràlia i Oceania, Brasil i oest d'Estats Units
 • Albura: Blanca groguenca
 • Duramen: Marró groguenc a marró
 • Fibra: Recta
 • Gra: Mitjà a bast
 • Defectes característics: Nusos generalment sans, molt abundants. Fusta juvenil i fusta de compressió
Pino Radiata
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Impregnabilidad Propiedades mecanicas Mecanizacion logo Propiedades fisicas logo
Impregnabilitat
 • Albura: Poc impregnable - mitjanament impregnable
 • Duramen: No impregnable
   
Propietats mecániques
 • Resistència a flexió estàtica 83-85 N / mm2
 • Mòdul d'elasticitat 8630-8800 N / mm2
Mecanització
 • Serrat: Fàcil, sense problemes
 • Assecat: Fàcil i ràpid. Risc petit de clivelles i esquerdes o deformacions.
 • Raspallat: Fàcil
 • Encolat: Fàcil
 • Clavat i cargolat: Fàcil. Necessita pre trepanat
 • Acabat: Fàcil
Propietats físiques
 • Densitat aparent al 12% d'humitat 500 kg/m3 fusta semi lleugera
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,42 % fusta estable
 • - Relació entre contraccions 1,5% sense tendència a deformar-se
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 1,8 fusta tova
Observacions
 • Fusta de creixement molt ràpid, és menys estable que altres pins de creixement més lent