Maple dur

Denominació científica: Acer saccharum Marsh

Procedència geogràfica: Estats Units, Canadà i Europa

Descripció

 • Albura: blanc vermellós molt suau
 • Duramen: vermell pàl·lid. Albura clara però a la zona del cor té un to més fosc
 • Fibra: Recta, en ocasions ondada
 • Gra: Fi a molt fi

Impregnabilitat

 • Albura: Impregnable
 • Duramen: Poc impregnable

Mecanització

 • Serrat: Necessita potència.
 • Assecat: Fàcil i mitjanament lent. Riscos de col·lapse, cimentat i ateulat
 • Raspallat i altres operacions: A més dels problemes de potència, presenta repel.
 • Encolat: Fàcil.
 • Clavat i cargolat: Necessita pre trepanat, per a facilitar la penetració i impedir trencaments. Acabat: Fàcil

Propietats físiques

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 700 kg/m3 fusta de semi lleugera a pesada
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,49 % fusta nerviosa
 • - Relació entre contraccions 2,06% tendència a deformar se
 •  Duresa (Chaláis-Meudon) 4,5 fusta semi dura

Maple dur
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 1.090 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 126.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió 540 kg/cm2

Maple dur
Observacions

 • La seva principal diferència amb el tou està en el color, el maple dur té un blanc brillant