Gombe

Denominació científica: Didetolia africana Baill

Procedència geogràfica: Àfrica

Descripció

• Albura: Entre blanquinosa i groguenca
• Duramen: Rosa salmó de vegades amb vetes d'un marró verdusco
• Fibra: Generalment recta de vegades amb contrafil
• Gra: Bast

Gombe

Impregnabilitat

• Albura: Mitjanament impregnable
• Duramen: Poc o gens impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense problemes, excepte la possible irritació de la pols
• Assecat: Velocitat mitja a ràpida. Riscos petits de deformacions i clivelles o esquerdes
• Raspallat: Sense problemes excepte el repel que produeix les peces amb la fibra entrellaçada i l'indicat amb la pols
• Encolat: Satisfactori, especialment amb cues viníliques
• Clavat i cargolat: Sense dificultat
• Acabat: Sense dificultats

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 570-690 kg / m3 fusta semi lleugera
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,55% fusta estable
- Relació entre contraccions 1,61 sense tendència a deformar
• Duresa (Chaláis-Meudon) 2,2 fusta tova

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1035 kg / cm2
• Mòdul d'elasticitat 118000 kg / cm2
• Resistència a la compressió 551 kg / cm2

Observacions

Gombe