Gombe

Denominació científica: Didetolia africana Baill

Procedència geogràfica: Àfrica

Descripció

 • Albura: Entre blanquinosa i groguenca
 • Duramen: Rosa salmó de vegades amb vetes d'un marró verdusco
 • Fibra: Generalment recta de vegades amb contrafil
 • Gra: Bast

Impregnabilitat

 • Albura: Mitjanament impregnable
 • Duramen: Poc o gens impregnable

Mecanització

 • Serrat: Sense problemes, excepte la possible irritació de la pols
 • Assecat: Velocitat mitja a ràpida. Riscos petits de deformacions i clivelles o esquerdes
 • Raspallat: Sense problemes excepte el repel que produeix les peces amb la fibra entrellaçada i l'indicat amb la pols
 • Encolat: Satisfactori, especialment amb cues viníliques
 • Clavat i cargolat: Sense dificultat
 • Acabat: Sense dificultats

Propietats físiques

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 570-690 kg / m3 fusta semi lleugera
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,55% fusta estable
 • - Relació entre contraccions 1,61 sense tendència a deformar
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 2,2 fusta tova

Gombe
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 1035 kg / cm2
 • Mòdul d'elasticitat 118000 kg / cm2
 • Resistència a la compressió 551 kg / cm2

Gombe
Observacions