Cirerer americà

Denominació científica: Prunus serotina Ehrth

Procedència geogràfica: Amèrica del Nord

Descripció

• Albura: Rosat blanquinós
• Duramen: Marró vermellós a vermell
• Fibra: Recta
• Gra: Fi

Impregnabilitat

• Albura: Impregnable
• Duramen: Mitjanament impregnable

Mecanització

• Serrat: Fàcil, sense problemes
• Assecat: Fàcil i ràpid. Risc de ateulat
• Raspallat i altres operacions: Sense problemes
• Encolat: Alguns problemes amb coles àcides en calent
• Clavat i cargolat: Fàcil a regular
• Acabat: Fàcil

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 560 kg/m3 fusta semi lleugera
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,38 % fusta estable
- Relació entre contraccions 1,92% tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 3,2 fusta semi dura

Cirerer americà

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 850 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 103.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 490 kg/cm2

Cirerer americà

Observacions

- Albura clara i molt diferenciada del duramen
- Presenta bosses de resina.