Cirerer americà

Denominació científica: Prunus serotina Ehrth

Procedència geogràfica: Amèrica del Nord

Descripció

 • Albura: Blanca
 • Duramen: de groc pàl·lid a marró clar.
 • Fibra: Recta Gra: Mitjà / bast

Impregnabilitat

 • Albura: Impregnable
 • Duramen: Mitjanament impregnable

Mecanització

 • Serrat: Fàcil, sense problemes
 • Assecat: Fàcil i ràpid. Risc de ateulat
 • Raspallat i altres operacions: Sense problemes
 • Encolat: Alguns problemes amb coles àcides en calent
 • Clavat i cargolat: Fàcil a regular
 • Acabat: Fàcil

Propietats físiques

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 560 kg/m3 fusta semi lleugera
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,38 % fusta estable
 • - Relació entre contraccions 1,92% tendència a deformar-se
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 3,2 fusta semi dura

Cirerer americà
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 850 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 103.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió 490 kg/cm2

Cirerer americà
Observacions

 • Albura clara i molt diferenciada del duramen
 • Presenta bosses de resina.