Cirerer americà

Denominació científica:
Prunus serotina Ehrth
Procedència geogràfica:
Amèrica del Nord
 • Albura: Blanca
 • Duramen: de groc pàl·lid a marró clar.
 • Fibra: Recta Gra: Mitjà / bast
Cerezo americano
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Impregnabilidad Propiedades mecanicas Mecanizacion logo Propiedades fisicas logo
Impregnabilitat
 • Albura: Impregnable
 • Duramen: Mitjanament impregnable
Propietats mecániques
 • Resistència a flexió estàtica 850 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 103.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió 490 kg/cm2
Mecanització
 • Serrat: Fàcil, sense problemes
 • Assecat: Fàcil i ràpid. Risc de ateulat
 • Raspallat i altres operacions: Sense problemes
 • Encolat: Alguns problemes amb coles àcides en calent
 • Clavat i cargolat: Fàcil a regular
 • Acabat: Fàcil
Propietats físiques
 • Densitat aparent al 12% d'humitat 560 kg/m3 fusta semi lleugera
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,38 % fusta estable
 • - Relació entre contraccions 1,92% tendència a deformar-se
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 3,2 fusta semi dura
Observacions
 • Albura clara i molt diferenciada del duramen
 • Presenta bosses de resina.