Cedre vermell del pacífic

Denominació científica: Thuya plicata D. Don

Altres denominacions: Espanyola: Cedro rojo del pacífico

Procedència geogràfica: Costa oest d'Amèrica del nord

Descripció

• Albura: Blanca
• Duramen: Vermellós a marró vermellós i marró
• Fibra: Recta
• Gra: Mig
• Defectes característics: Nusos petits

Cedre vermell del pacífic

Aplicacions

• Fusteria exterior: revestiments d'exterior, teules, pèrgoles
• Construcció naval
• Envasos i embalatges

Impregnabilitat

• Albura: Poc impregnable
• Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: Fàcil sense dificultat
• Assecat: Lent, amb risc de col·lapse i d'ateulat.
• Raspallat: Sense problemes
• Encolat: Sense problemes
• Clavat i cargolat: Sense problemes
• Acabat: Sense problemes

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 370 kg/m3 fusta lleugera
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,32 % fusta molt estable
- Relació entre contraccions 2,5% molt tendint a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 1,3 fusta tova

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 530 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 80.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 310 kg/cm2

Observacions

Té habitualment variacions de color molt significatives en una mateixa peça