Cedre vermell del pacífic

Denominació científica: Thuya plicata D. Don

Procedència geogràfica: Costa oest d'Amèrica del nord

Descripció

 • Albura: Blanca
 • Duramen: Vermellós a marró vermellós
 • Fibra: Recta
 • Gra: Fi i mig
 • Defectes característics: Segons qualitat o classificació pot tenir nusos.
 • El que nosaltres comercialitzem pràcticament no té nusos.

Impregnabilitat

 • Albura: Poc impregnable
 • Duramen: No impregnable

Mecanització

 • Serrat: Fàcil sense dificultat
 • Assecat: Lent, amb risc de col·lapse i d'ateulat.
 • Raspallat: Sense problemes
 • Encolat: Sense problemes
 • Clavat i cargolat: Sense problemes
 • Acabat: Sense problemes

Propietats físiques

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 370 kg/m3 fusta lleugera
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,32 % fusta molt estable
 • - Relació entre contraccions 2,5% molt tendint a deformar-se
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 1,3 fusta tova

Cedre vermell del pacífic
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 530 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 80.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió 310 kg/cm2

Cedre vermell del pacífic
Observacions

 • Té habitualment variacions de color molt significatives en una mateixa peça.
 • Qualitat 1a (No. 2 Clear & Better): Manquen de defectes, taques i imperfeccions, característiques naturals. Fusta sana d'òptima aparença i alta qualitat amb un alt grau de neteja, es destina a aplicacions en què és vital utilitzar només peces de la més bella aparença.