Bubinga

Denominació científica:
Guibourtia spp
Procedència geogràfica:
Àfrica
 • Albura: Blanc vermellós
 • Duramen: Marró vermellós a vermell
 • Fibra: Recta, o lleugerament entrellaçada.
 • Gra: Fi
Bubinga
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Impregnabilidad Propiedades mecanicas Mecanizacion logo Propiedades fisicas logo
Impregnabilitat
 • Albura: Impregnable
 • Duramen: No impregnable
Propietats mecániques
 • Resistència a flexió estàtica 1.560 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 171.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió 720 kg/cm2
Mecanització
 • Serrat: Necessita de gran potència, però no suposa més problemes que la seva duresa.
 • Assecat: Lent, amb molts de riscos de clivelles o esquerdes.
 • Raspallat: Costós per la seva duresa, però solament presenta risc de repel en peces amb fibra entrellaçada
 • Encolat: Sense problemes.
 • Clavat i cargolat: A causa de la seva duresa requereix realitzar pre trepanats.
 • Acabat: Sense problemes
Propietats físiques
 • Densitat aparent al 12% d'humitat 910 kg/m3 fusta molt pesada
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,47 % fusta nerviosa
 • - Relació entre contraccions 1,62% sense tendència a deformar-se
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 8,4 fusta molt dura
Observacions