Bossé

Denominació científica: Guarea cedrata Pellegr.; G. laurentii De Wild.

Altres denominacions: Castellà: Bossé

Procedència geogràfica: Àfrica

Descripció

• Albura: Marró pàl·lid
• Duramen: Marró rosat
• Fibra: Recta, en ocasions lleugerament entrellaçada
• Gra: Fi a mitjà

Bossé

Aplicacions

• Mobles i ebenisteria fina d'interior i exterior. Peces tornejades
• Fusteria d'interior, portes, revestiments, motlures, sòcols, frisos
• Fusteria exterior, portes i finestres.
• Xapes decoratives i tauler contraxapat

Impregnabilitat

• Albura: Impregnable
• Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: Fàcil, tret que presenta sílice que provoca al·lèrgies i ràpid desgast de les serres
• Assecat: Velocitat mitja. Riscos mitjans de deformacions i d'aparició de clivelles o esquerdes.
• Raspallat: Sense problemes estalvi per la sílice ja indicada i pel risc de repel en peces amb fibra entrellaçada
• Encolat: Sense dificultats
• Clavat i cargolat: Sense dificultats
• Acabat: Sense dificultats, llevat quan es troba exsudacions de resina, que solen ser freqüents

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 600 kg/m3 fusta de semi lleugera a semi pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,43 % fusta estable a lleugerament nerviosa
- Relació entre contraccions 1,61 sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 3,6 fusta semi dura

Bossé

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1.100 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 109.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 510 kg/cm2

Bossé

Observacions

Albura color clar i duramen més fosc
En ocasions, erròniament, li diuen Cedre
Existeixen variacions de color importants depenent de la procedència