Bossé

Denominació científica:
Guarea cedrata Pellegr.; G. laurentii De Wild.
Procedència geogràfica:
Àfrica
 • Albura: Marró pàl·lid
 • Duramen: Marró rosat
 • Fibra: Recta, en ocasions lleugerament entrellaçada
 • Gra: Fi a mitjà
Bossé
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Impregnabilidad Propiedades mecanicas Mecanizacion logo Propiedades fisicas logo
Impregnabilitat
 • Albura: Impregnable
 • Duramen: No impregnable
Propietats mecániques
 • Resistència a flexió estàtica 1.100 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 109.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió 510 kg/cm2
Mecanització
 • Serrat: Fàcil, tret que presenta sílice que provoca al·lèrgies i ràpid desgast de les serres
 • Assecat: Velocitat mitja. Riscos mitjans de deformacions i d'aparició de clivelles o esquerdes.
 • Raspallat: Sense problemes estalvi per la sílice ja indicada i pel risc de repel en peces amb fibra entrellaçada
 • Encolat: Sense dificultats
 • Clavat i cargolat: Sense dificultats
 • Acabat: Sense dificultats, llevat quan es troba exsudacions de resina, que solen ser freqüents
Propietats físiques
 • Densitat aparent al 12% d'humitat 600 kg/m3 fusta de semi lleugera a semi pesada
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,43 % fusta estable a lleugerament nerviosa
 • - Relació entre contraccions 1,61 sense tendència a deformar-se
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 3,6 fusta semi dura
Observacions
 • Albura color clar i duramen més fosc
 • En ocasions, erròniament, li diuen Cedre
 • Existeixen variacions de color importants depenent de la procedència
 • Té una olor molt agradable de cedre, com indica el seu nom, però amb el temps desapareix.