Bedoll

Denominació científica:
Betula pendula Roth.<br />B. pubescens Ehrh
Procedència geogràfica:
Europa
 • Albura i duramen: blanc groguenc a blanc ataronjat suau
 • Fibra: Recta, ocasionalment ondada
 • Gra: Fi
 • Defectes: Nusos petits, esbalaïment i lleugeres podricions
Abedul
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
Impregnabilidad Propiedades mecanicas Mecanizacion logo Propiedades fisicas logo
Impregnabilitat
 • De impregnable a mitjanament impregnable
Propietats mecániques
 • Resistència a flexió estàtica 1.548 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 170.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió 526 kg/cm2
Mecanització
 • Serrat: Fàcil, sense problemes
 • Assecat: Fàcil i ràpid, pràcticament sense defectes.
 • Raspallat: Fàcil.
 • Encolat: Fàcil
 • Clavat i cargolat: Convé realitzar pre trepanat
 • Acabat: El tint ho pren de forma irregular. Els vernissos agafen sense problemes.
Propietats físiques
 • Densitat aparent al 12% d'humitat 650 kg/m3 fusta semi pesada
 • Estabilitat dimensional
 • Coeficient de contracció volumètric 0,38 % fusta estable
 • Relació entre contraccions 1,4% sense tendència a deformar-se
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 3,1 fusta semi dura
   
Observacions
 • Es tracta d'una fusta molt apreciada pel seu color clar