Afromorsia

Denominació científica: Pericopsis elata Van Meeuwen

Procedència geogràfica: Àfrica. Inclosa en la llista CITES

Descripció

 • Albura color marró-groguenc pàl·lid
 • Duramen color marró groguenc, s'enfosqueix amb l'exposició a la llum
 • Fibra: Recta o entrellaçada
 • Gra: Varia de fi a mitja
 • Defectes: els tanits que conté poden originar taques de color blau

Impregnabilitat

 • Albura: Impregnable
 • Duramen: No impregnable

Mecanització

 • Serrat: equips d'aspiració potents
 • Assecat lent. Risc de clivelles o esquerdes i deformacions
 • Encolat sense problemes
 • Clavat i cargolat: trepanats previs
 • Acabat: sense problemes

Propietats físiques

 • Densitat aparent (12% humitat): 690kg/m3
 • Estabilitat Dimensional: Coeficient de contracció volumètric 7,8% fusta mitjanament nerviosa
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 5,9 fusta semi dura

Afromorsia
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 1.190 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 129.000 Kg/cm2
 • Resistència a la compressió paral·lela 650 kg/cm2.

Afromorsia
Observacions

 • És la fusta africana més semblant a la Teka asiàtica
 • Atenció, molt important: És una espècie protegida pel conveni CITES. Està recollida en l'Apèndix II. Per tant, necessita d'un permís especial d'exportació o d'un certificat de reexportació Ha d'exigir-se quan es realitzi la seva compra