Afromorsia

Denominació científica: Pericopsis elata Van Meeuwen

Altres denominacions: Castellà: Afromorsia, Asamela

Procedència geogràfica: Àfrica. Inclosa en la llista CITES

Descripció

• Albura color marró-groguenc pàl·lid
• Duramen color marró groguenc, s'enfosqueix amb l'exposició a la llum
• Fibra: Recta o entrellaçada
• Gra: Varia de fi a mitja
• Defectes: els tanits que conté poden originar taques de color blau

Afromorsia

Aplicacions

• Ebenisteria
• Xapes per a recobriments decoratius
• Fusteria interior: sòls, escales, motlures
• Fusteria exterior
• Construcció naval: ponts, cobertes de vaixells
• Torneria

Impregnabilitat

• Albura: Impregnable
• Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: equips d'aspiració potents
• Assecat lent. Risc de clivelles o esquerdes i deformacions
• Encolat sense problemes
• Clavat i cargolat: trepanats previs
• Acabat: sense problemes

Propietats físiques

• Densitat aparent (12% humitat): 690kg/m3
• Estabilitat Dimensional: Coeficient de contracció volumètric 7,8% fusta mitjanament nerviosa
• Duresa (Chaláis-Meudon) 5,9 fusta semi dura

Afromorsia

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1.190 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 129.000 Kg/cm2
• Resistència a la compressió paral·lela 650 kg/cm2.

Afromorsia

Observacions

• És la fusta africana més semblant a la Teka asiàtica
• Atenció, molt important: És una espècie protegida pel conveni CITES. Està recollida en l'Apèndix II. Per tant, necessita d'un permís especial d'exportació o d'un certificat de reexportació
• Ha d'exigir-se quan es realitzi la seva compra