gran permi

SORTEIG TICKETS F1 - Bases legals

19/03/2024

SORTEIG TANCAT

 

Les teves comandes web ara tenen un gran premi

Sortegem dues entrades per al gran premi de Fórmula 1 del 21 al 23 de juny de 2024 al Circuit de Catalunya

Entra al sorteig amb cada comanda a la pàgina web de gavarró amb un import net superior a 200€. Com més comandes, més possibilitats de guanyar.

 

BASES LEGALS

ORGANITZADOR

L'empresa organitzadora és GABARRO GERMANOS S.A. amb NIF A08445983 i domicili fiscal a Carretera Sentmenat, 2, Polinya, 08213, Barcelona i organitza un concurs o sorteig (d'ara endavant “el concurs/sorteig”) de conformitat amb les bases detallades a continuació.

 

REQUISITS PER PARTICIPAR

Només podran participar al sorteig aquells clients de GABARRÓ GERMANS S.A. que hagin comprat a aquesta empresa més de 200€ nets mitjançant la web en qualsevol producte dins del període de vigència del sorteig: 19/03/2024 a 31/05/2024.

 

MECÀNICA, PREMI I DATES

Per a la participació en el sorteig s'hauran de complir els requisits següents:

Haver fet compres a través de la pàgina web de GABARRO HERMANOS S.A. per valor superior a 200€ nets dins del període establert per al sorteig (19/03/2024 a 31/05/2024)

A efectes de comptabilització de les compres realitzades, només es tindran en compte les compres facturades.

Per cada 200€ de compra facturada s'obtindrà una participació al sorteig.

La data d'inici del sorteig seran les 00:00 del dia 19/03/2024 i la data de finalització seran les 23:59 del dia 31/05/2024, i el guanyador s'anunciarà el dia 03/06/2024 mitjançant comunicació per correu electrònic.

 

Tots aquells clients que compleixin les condicions a dalt indicades entraran automàticament en la participació en el sorteig. Gabarró es reserva el dret d'excloure aquells clients que, a la data de celebració del sorteig tinguin algun deute pendent amb Gabarró.

El premi per a aquest sorteig serà dos tiquets per assistir al Gran premi de Fórmula 1 celebrat al circuit de Catalunya (Montmeló) els dies 21,22 i 23 de juny a la Tribuna F. No està inclòs en el premi ni el transport ni l'allotjament.

 

ELECCIÓ DEL GUANYADOR

El guanyador serà escollit per GABARRO GERMANOS S.A. de forma aleatòria a través de la plataforma app sorteigs entre tots els participants.

GABARRO GERMANOS S.A es posarà en contacte amb el guanyador el dia 03/06/2024 mitjançant correu electrònic per obtenir les dades necessàries i poder enviar-li el premi.

 

QÜESTIONS FISCALS

Si és el cas, als premis de la present promoció, els són aplicables la normativa en matèria d'impost sobre la renda de les persones físiques, renda de no residents i altres textos legals en matèria fiscal. En aquest sentit, l‟obtenció d‟un premi d‟aquest tipus podria constituir per al guanyador un guany patrimonial a efectes d‟IRPF, en donar lloc a una variació en el valor del seu patrimoni posada de manifesta per una alteració en la seva composició. El guanyador del premi quedarà sotmès al compliment de totes les obligacions fiscals establertes per la legislació vigent aplicable, si és el cas, sent del seu càrrec exclusiu el pagament de les mateixes.

 

ACCEPTACIÓ BASES

El mer fet de participar al concurs/sorteig implica que el participant accepta totalment les condicions d'aquestes bases legals.

 

LLEI APLICABLE

Aquestes bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb el sorteig s'ha d'enviar per escrit a GABARRÓ GERMANS S.A. Dpt. Màrqueting, Carretera Sentmenat, 2, Polinya, 08213, Barcelona. En cas de controvèrsia en l‟aplicació o interpretació d‟aquestes bases i en absència d‟un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als tribunals de la ciutat de Barcelona.