Alistonado de haya blanca para escalera

Proyecto 76423

El projecte dut a terme pel nostre client Baranova per a un habitatge particular destaca per escollir una escala elaborada amb enlliston de faig blanc. Aquest material, l'allistonat de faig blanc, es compon de llistons de fusta units entre si mitjançant la tècnica del finger joint al llarg i encolats per l'amplada. Aquesta tècnica dʻunió garanteix una major estabilitat i resistència en lʻestructura final de lʻescala.

Els llistons utilitzats en aquest projecte tenen unes dimensions específiques de 3350 mm de llargada i 52 mm d'amplada. Aquesta precisió a les mesures contribueix a un acabat uniforme i estèticament agradable a l'escala, proporcionant a més una sensació de solidesa i durabilitat.

L'elecció del faig blanc com a material per a l'escala no només aporta un aspecte visualment atractiu, sinó que també ofereix qualitats intrínseques com la resistència i la durabilitat, cosa que assegura que l'escala mantingui la seva integritat estructural al llarg del temps, fins i tot a condicions dús freqüent en un habitatge particular.

Aquest projecte demostra la versatilitat i les possibilitats estètiques i funcionals de l'allistonat de faig blanc a la construcció d'escales, oferint una combinació òptima de bellesa i rendiment per a la llar dels nostres clients.

#gabarroinspira