Contraxapat Varis Clase III Exterior


Contraxapat de cares exteriors en fusta exòtica i interior fabricat en xapa de xop (pollancre)

Característiques
- Encolat hidròfug amb cola melamínica urea-formol (MUF) de Classe 3 segons norma EN314-2.
- Emissió de formaldehid classe E1 segons la norma EN 717-2
- Qualitat disponible de les xapes: B/BB
- Densitat: 610 kg/m3 (+/- 10%) segons norma UNE EN 323
 


Tens preguntes sobre aquest article?

Codi Cola
Qualitat
Llarg mm Ample mm Gruix mm
 
7599952 CONTRAXAPATRED XOP MALLAT PRECOMPUESTO EXTER 2500 1220 5 MUF Classe III Exterior B/BB 2500 1220 5
7599953 CONTRAXAPATRED XOP MALLAT PRECOMPUESTO EXTE 2500 1220 10 MUF Classe III Exterior B/BB 2500 1220 10
7599954 CONTRAXAPATRED XOP MALLAT PRECOMPUESTO EXTE 2500 1220 15 MUF Classe III Exterior B/BB 2500 1220 15
7599955 CONTRAXAPATRED EXOTIQUE IN VAR EXT.CLASSE III 3100 1530 5 MUF Classe III Exterior B/BB 3100 1530 5
7599956 CONTRAXAPATRED EXOTIQUE IN VAR EXT.CLASSE III 3100 1530 10 MUF Classe III Exterior B/BB 3100 1530 10
7599957 CONTRAXAPATRED EXOTIQUE IN VAR EXT.CLASSE III 3100 1530 15 MUF Classe III Exterior B/BB 3100 1530 15

Aviso

Aviso