Compacte Exterior Polyrey Facade Pierre Granitée M06F SI

Propietats
- Resistència a les inclemències del temps (3000 h),
- Instal·lació en zona sísmica certificada pel DAU
- Imputrescible, cap tractament dels cants després del tall.
- No requereix cap manteniment particular.

Aplicacions
Ideal per per a aplicacions en façana ventilada, subcara de teulada, balcons i làmines parasol.Apto per a aplicacions en entorns públics molt exposats als cops

Galeria d’imatges