Economía circular y materiales de construcción sostenibles

Què és l’economia circular?

L'economia circular és un model de producció i consum que té com a objectiu la reducció de residus i el malbaratament de primeres matèries, aigua i fonts d'energia, allargant la vida dels productes.

A l'economia actual la coneixem com a “economia lineal”, on els productes s'utilitzen i es rebutgen només havent-se utilitzat una vegada. Aquest tipus d'economia és totalment insostenible a llarg termini, ja que es generen una quantitat immensa de residus que no es poden tornar a utilitzar com a matèria primera per fer més productes.

L'economia circular pretén, no només millorar l'ús i el reciclatge dels productes, sinó també fer introspecció de com dissenyem els productes: si els fem esperant el seu reciclatge posterior o si estan dissenyats per poder-se reparar fàcilment en cas de trencament. Per això, els principis de l'economia circular es regeixen per les 7R: redissenyar, reduir, reutilitzar, reparar, renovar, reciclar i recuperar.

 

Avantatges de l'economia circular

 • Busca l'aprofitament de recursos i la reducció de primeres matèries en totes les fases del cicle de vida del producte o servei.
 • Avalua l'impacte ambiental del que es fabrica des del moment en què es dissenya.
 • Reutilitza els recursos usats.
 • Fomenta la durabilitat dels productes o serveis.
 • Converteix els residus en primeres matèries.
 • Respecta el medi ambient.
 • Redueix el consum i la generació de residus.
 • Dota una segona vida als productes.
 • L'Economia Circular aporta beneficis tant per a la societat com per a les empreses, ja que reutilitzar recursos és més rendible que no pas crear-los de zero, amb el cost econòmic i de producció que això comporta.
 • Reduir, reutilitzar, reparar i reciclar permet a les empreses aprofitar molt més els materials.
 • Permet el desenvolupament de la innovació al teixit econòmic i social per oferir noves socials.
 • Promou llocs de treball.

 

Materials de construcció sostenibles: HONEXT

HONEXT® és un exemple de material que segueix el model d’economia circular. HONEXT® és un tauler de fibres fabricat íntegrament amb fibres residuals per a aplicacions d'interior a la construcció.

HONEXT® es regeix pels principis de l’economia circular. El perfil sostenible del panell HONEXT® prové del proveïment de matèries primeres, el seu procés de fabricació i les alternatives un cop s'arriba a la fi de la seva vida útil.

 1. Fabricat amb residus

Les matèries primeres són fibres residuals procedents dels llots primaris de la indústria paperera, i residus de cartró procedents de productes que ja han estat utilitzats. En la seva fabricació només s'utilitzen matèries primeres que procedeixen del reciclatge – residus d'altres productes.

 1. Reciclatge de residus

El procés industrial HONEXT® dona una nova vida a les fibres residuals mitjançant la seva reutilització, amb la qual cosa s'aconsegueix allargar el cicle de vida d'aquestes fibres i permet tornar reciclar posteriorment el tauler fabricat.

 1. Matèria primera local

Les fibres residuals s'obtenen i es processen a la zona on es generen, cosa que redueix l'impacte mediambiental del transport.

 1. Fabricació neutra en carboni

La planta de fabricació es troba en un abocador. En el procés de fabricació s'utilitza el biogàs procedent de la digestió de residus, cosa que dona lloc a un balanç net neutre en carboni: el biogàs prové de matèria orgànica que ha absorbit CO2 al llarg de la vida.

 1. No tòxic

En el procés de fabricació HONEXT® no es fan servir additius tòxics ni resines, s'apliquen tècniques de biociència més avançades per reciclar les fibres residuals reforçant i protegint els enllaços de cel·lulosa de les fibres.

 1. Reciclabilitat

Un cop establerts els marcs logístics, el procés industrial HONEXT® també permet reciclar els panells HONEXT®, mantenint les fibres residuals en un circuit tancat.