Fusta de pi flandes: característiques i aplicacions

El Pi Flandes, o Pi Silvestre

El Pi Flandes és el nom comercial de l'anomenat Pi Silvestre (Pinus sylvestris), també conegut per Pi roig.

Es tracta d'un arbre alt, que pot arribar fins als 40 metres d'alçada, i es pot trobar en climes humits i freds de regions muntanyoses, repartit per tot el continent europeu. El pi roig es caracteritza per la part superior, que es torna d'un to vermellós a mesura que perd l'escorça exterior. Aquesta característica del duramen, més la seva albura de color groc pàl·lid, són les que donen el color característic a la fusta de pi Flandes.

 

Característiques de la fusta de pi Flandes

La fusta de pi Flandes és una fusta tova i semilleugera, (530 kg/m3), estable i amb una tendència a deformar-te de grau mitjà. És una fusta de fibra recta i de gra de mig a fi. La fusta de pi Flandes presenta nusos de petits a grans, sans i saltadissos, i unes bosses de resina petites.

A nivell de mecanització, el pi Flandes és un pi molt emmotllable i ideal per mecanitzar, ja que la serrada, el raspallat i l'encolat i cargolat són relativament fàcils, així com el procés d'assecat és molt ràpid. Això ho fa la fusta ideal per a la construcció i elaboració de tot tipus de taulers, llistons, bigues, etc.

 

Per què es fa servir el pi Flandes?

La fusta de Pi Flandes és una de les fustes més utilitzades al sector de la fusteria en general. Les fusteries industrials, els fabricants de persianes, finestres o premarcs la consumeixen per paquets i solen tenir paquets en estoc. Les fusteries i industrials més modestos la compren per taulons solts.

El pi Flandes pot trobar-se en forma de fusta mecanitzada, com bigues, encadellats, llistons, perfils, pals… I també amb diferents tipus de tractaments.

 

Autoclau

El tractament autoclau dóna una gran resistència contra els atacs exteriors. Les fustes resinoses són una matèria primera ideal per a aquest tipus de tractament. Perquè la fusta s'impregni bé, la fusta s'asseca prèviament. Oferim una protecció preventiva contra tota mena de fongs, insectes i invertebrats marins i els elements nocius en la construcció sobre l'aigua.

La seva aplicació és per a arboricultura, viticultura, tancaments i/o delimitacions, senyalitzacions...

 

Termotratament Thermowood de Lunawood

Lunawood sotmet la fusta a un procés de termotractament on s'alternen altes temperatures i vapor, després del qual el percentatge final d'humitat de la fusta és aproximadament d'un 4-7%. Aquest termotractament millora les prestacions i amplia les possibilitats d’ús de la fusta termotractada, ja que es veu modificada la tendència natural de la fusta a torçar-se, inflar-se o encongir-se en diferents condicions d’humitat.

La seva aplicació principal és en revestiments de façanes i sostres a nivell interior i exterior, mobiliari urbà, saunes i tarimes exteriors.