Els principals dubtes sobre fusta termotractada, aqui resolts

La fusta termotractada resisteix els danys causats per xilòfags i corcs?
Segons els estudis (Militz 2002), la fusta termotractada Lunawood® és resistent a alguns tipus de corc, com a Hylotrupes bajulus, Lyctus brunneus, and Annobium punctatum (el corc dels mobles). La quantitat de terpens, que s'observa en la fusta termotractada, ha disminuït significativament en comparació amb la fusta no tractada, la qual cosa pot significar que el corc prefereix col·locar els seus ous en la fusta que no estigui tractada tèrmicament. (Font: Thermowood handbook® de l'associació de productors de fusta termotractada)
Pel que fa als tèrmits, segons els resultats d'assajos fets fins ara, la fusta termotractada no és resistent a les tèrmits. Nunes et al. (2004) van estudiar la resistència a la tèrmit de l'espècie Reticulitermes grassei amb fusta termotractada i van concloure que les diferències no eren significatives. Pel que fa a prevenció, la primera mesura que hem d'adoptar és evitar que la fusta entri contacte amb el terra. Hi ha diferents mètodes per gestionar els problemes contra tèrmits, com les pel·lícules de polietilè, que s'instal·len en els fonaments de l'edifici i diversos productes de pintura bituminosa estan disponibles per bloquejar possibles rutes de tèrmits a l'edifici. No obstant això, es recomanen proves locals perquè els tipus de tèrmits varien segons la regió.

La fusta termotractada realitza canvis de color?
Cal tenir en compte, que la fusta és un material natural i cada peça és diferent i segons cada peça agafa un to lleugerament diferent, el mateix que cada peça té nusos amb diferents mides o diferents formes. Aquest li dóna a la fusta la seva bellesa autèntica i natural. En totes formes no sol haver colors molt diferents dins de la mateixa classe.
Si un vol modificar el color de la fusta termotractada en el seu ús final, es pot aplicar olis i lasurs pigmentats i amb diferents tons. També es pot pintar la fusta amb pintures opaques.

¿Es podria aplicar lasur a la fusta termotractada?
Sí, es pot aplicar els mateixos lasurs que per a la fusta sense tractament tèrmic. La fusta termotractada pot tractar-se amb tractaments superficials a força d'aigua i solvents. No obstant això, l'excepció és l'oli de llinosa, que no es recomana per al tractament de la fusta termotractada (formant un brou de cultiu per als fongs).

Què tal funciona la fusta en ambients marins? ¿Manté la seva durabilitat?
L'avantatge amb la fusta termotractada en aquests ambients molt humits és que el seu contingut d'humitat d'equilibri no puja més dels 14% i així la seva durabilitat i estabilitat dimensional es mantenen també en aquests ambients. Aquesta fusta exposada a l'ambient salí exterior posseeix una degradació similar a altres ambients, no procedent de les sals.
No obstant això, es recomana aplicar tractament superficial per protegir la fusta termotractada contra la humitat, l'erosió i la radiació UV quan aquesta sota estrès climàtic. En particular, això es recomana per a aplicacions en un clima humit i càlid.

¿A què es deu la floridura negre a la fusta, en zones plujoses?
A l'igual que amb tots els materials exposats a condicions de la naturalesa, l'aparença de floridura pot també ocórrer en la superfície de la fusta (termotractada). A causa de bacteris i impureses en l'aire o la brutícia propagada per la pluja, el creixement de la floridura pot formar-se en la superfície de la fusta. No obstant això, només està en la superfície i es pot treure netejant o rascant.

Hi hauria alguna manera de controlar el canvi de color a la fusta en façanes on pot donar el sol de diferents maneres?
Seria molt dificíl (gairebé es pot dir impossible) controlar el canvi de color quan l'exposició a el sol i pluja de cada façana és diferent. Amb el temps el color es va homogeneïtzant però a el principi hauria diferències entre el color / to de cada façana. Com més simple i recta la façana, més homogeni el color.

En climes com el mediterrani, amb humitat i sol, la fusta es torna gris, s'esquerda o s'asseca?
A l'igual que tots els productes de fusta LunaThermo-D es posarà gris a l'exposar-se als raigs UV, i amb el temps pot mostrar algunes esquerdes fines o divisions en la superfície i a les zones amb humitat i calor poden aparèixer floridures superficials. L'efecte de "platejat" serà visible en un període relativament curt de temps, de 3 a 6 mesos després de la instal·lació (depenent de l'exposició al sol). Lunawood té bona durabilitat i no requereix tractament superficial si es permet la tonalitat grisenca.

Com s'instal·la una fusta termotractada a terra al costat d'una
piscina, si aquesta no pot estar en contacte amb ell?

La fusta termotractada no ha d'estar directament en contacte amb el terra. En el cas d'una terrassa o deck a la banda d'una piscina, les lames de la fusta termotractada s'instal·len sobre una sub-estructura de fusta o metall / alumini.

Aviso

Aviso