T'expliquem tots els detalls tècnics dels taulers contraxapats

En l'actualitat, els contraxapats són un dels productes derivats de la fusta més avançats per a una àmplia varietat d'exigents aplicacions a la indústria de la construcció, vehicles i altres indústries especialitzades.

La matèria primera més important per al contraxapat és un recurs natural renovable: la fusta. És un tauler que s'obté encolant xapes de fusta de manera que les fibres de les xapes consecutives formen un angle determinat, generalment recte, per equilibrar el tauler. De vegades, en lloc de xapes s'utilitzen capes de xapes. El nombre de xapes o capes sol ser imparell per tal d'equilibrar el tauler per la simetria de la secció.

La característica principal del tauler contraxapat és la uniformitat de les propietats, la mecanització i el baix pes. Si les propietats de la fusta massissa són molt superiors a la direcció de la fibra respecte a la direcció perpendicular; al tauler contraxapat les propietats en ambdues direccions es van igualant a mesura que augmenta el nombre de xapes. Les propietats mecàniques del tauler s'han de referir a la direcció de la fibra de les xapes externes (paral·lela o perpendicular).

El tauler contraxapat queda definit pels paràmetres següents:

  • Espècie o grup d'espècies de fusta emprades per a les xapes o capes
  • Qualitat de les xapes emprades. Normalment només s'especifica la qualitat de la cara i la contracara, en algunes aplicacions cal especificar la qualitat de les xapes interiors.
  • Material utilitzat a l'ànima.
  • Gruix de les xapes
  • Tipus d'encolat, que depenent de l'ús i les propietats del tauler poden ser: per a interiors Urea Formol (UF), Urea Formol reforçada amb melamina (MUF) i cua fenòlica per a exteriors com la Fenol formaldehid (PF), per a la fabricació del tauler contraxapat fenòlic.

Un dels projectes que més ens ha agradat i que s'ha utilitzat panell contraxapat, és el de #YoMeCorono un projecte solidari, en què s'ha rescatat una vella furgoneta Mercedes 407D per convertir-la en una autèntica joia vintage.