Retorn al passat combinant pedra i fusta d'Om

Per a la fabricació de la porta, sobre del rentamans i prestatgeria, el nostre client Carpinteria San Antonio de Sant Antoni Portmany, ha emprat fusta d'Om cantell viu, de 26 mm de gruix. Aquesta fusta gaudeix del tractament d'assecat KD (Kiln Driying) que fa que la fusta confereixi una major consistència i menys contracció del que és habitual que tindria sense aquest tractament.

La fusta d'Om ha estat tradicionalment una de les opcions favorites a Europa. D'una banda, a causa de atractiva aparença i de l'altra al seu excel·lent comportament en ambients humits.

Una altra de les grans avantatges de l'Om és que resulta molt senzill de treballar. És fàcil de serrar, clavar i encolar. El seu assecat tampoc requereix de massa temps i té pocs riscos de deformació. Un altre dels usos particulars d'aquesta fusta és que permet realitzar corbes amb molta facilitat, així que és el material adequat per a les peces amb formes arrodonides.