Original penjador fet amb Roure Blanc Europeu

La fusterial Ricardo y Carlos de Casalarreina, ha estat la encarregada de fabricar aquest original penjador amb fusta de Roure Blanc Europeu.

Per fabricar aquest original penjador el nostre client ha utilitzat Roure Blanc Europeu qualitat "A" a cantell viu, en 40 mm. de gruix.  Aquesta fusta gaudeix del tractament d'assecat KD (Kiln Driying) que fa que la fusta confereixi una major consistència i menys contracció del que és habitual que tindria sense aquest tractament.

A causa de la seva resistència al desgast, la fusta de Roure Blanc Europeu, és molt utilitzada per a la fabricació de mobiliari, portes i terres entre altres productes. De color marró clar combinat amb el gris típic del roure, en algunes ocasions pot ser que presenti un lleu to de color oliva.