Mercat de Sant Adrià (Barcelona)


La fusta termotractada de Lunawood® ha estat el material escollit per recobrir les instal·lacions del nou Mercat Municipal de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), inaugurat recentment.

L'estudi Manrique Planas arquitectes i l'arquitecta Àgata Vila Fonolleda, que han realitzat aquest projecte municipal, han recobert un total de 1600 m² de façana, d'una alçada d'entre 5,5 i 8 metres, amb taulons de fusta de pi i avet termotractada Lunawood®, específica per a espais exteriors, de 5100 mm. de llarg, que fixades de manera convenient eviten el guerxament.