El rexapat de Roure protagonista a la decoració i mobiliari d'aquest hotel.

Per al mobiliari de les habitacions i la decoració, s'han fet servir taulers rexapats de roure europeu. Per al mobiliari i detalls decoratius del menjador, s'ha utilitzat el contraxapat de bedoll rexapat de roure europeu mallat perquè els cantells puguin anar vistos. Per a la decoració dels passadissos s'ha utilitzat també rexapat de roure, però en aquest cas s'ha utilitzat només amb rexapat de roure a una cara i fibra a l'interior.

Els taulers rexapats són el resultat d'aplacar en diferents suports mitjançant un procés d'encolat i premsat, una xapa de fusta ja sigui natural o precomposta. Per posteriorment acabar-la donant una capa de tint o de vernís. Per tant, es tracta d'un material molt adequat per a la fabricació de mobles de tota mena, o crear espais amb possibilitats infinites, mantenint la calidesa i l'encant de la fusta massissa. Això és el que ha aconseguit aquest projecte de l'Hotel Cortabitarte de Soria.

Consulta aquí els rexapats que tenim en estoc.