Bonica escala amb Roure Blanc America

Roure Blanc Americà és la fusta que el nostre client ha fet servir per  a la fabricació en un habitatge particular d'aquesta bonica escala amb fris i barana a joc.

El material que ha utilitzat el nostre client per a la fabricació d'aquest projecte és d'aproximadament 1 m3 de tauló de Roure Blanc Americà en cantell viu de 52 mm de gruix. Aquesta fusta gaudeix del tractament d'assecat KD (Kiln Driying) que fa que la fusta confereixi una major consistència i menys contracció del que és habitual que tindria sense aquest tractament.

La fusta de roure és una fusta molt apreciada que tolera molt bé el desgast, amb la qual cosa el client quedarà satisfet pel resultat i es pot assegurar que no es desgastarà prematurament a causa de les petjades contínues.