Jatoba C/V - K.D.

PROPIETATS FÍSIQUES
• Densitat aparent al 12% d'humitat 950 kg/m3 fusta molt pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,43 % fusta d'estable a nerviosa
- Relació entre contraccions 1,9% tendència a deformar se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 8,5 fusta molt dura

PRODUCTES DISPONIBLES EN ESTOC
· Tarima Multicapa

***Atenció***
Abans de realitzar la seva comanda cal que verifiqui per telèfon que el llarg que vostè necessita està disponible al magatzem.

Galeria d’imatges

Codi
Descripció
Qualitat Llarg mm
Ample mm
Gruix mm
64055 JATOBA FAS C/V KD 76 FAS 76
64087 JATOBA FAS C/V KD 40 330 FAS 330 40
64089 JATOBA FAS C/V KD 52 330 FAS 330 52