Llistons Ipe

FUSTA TROPICAL POLIDA PER A EXTERIORS. (Terres, revestiments de parets, porxos, pèrgoles, tanques , mobiliari de jardí...)

4CV M4C = 4 cantells vius, mecanitzat 4 cares

4CR R3 M4C = 4 cantells roms radi 3 mecanitzat 4 cares

4CR R8 M4C = 4 cantells roms radi 5 mecanitzat 4 cares

4CR R8 M4C = 4 cantells roms radi 8 mecanitzat 4 cares

2CR R3 M4C = 2 cantells roms radi 3 mecanitzat 4 cares

Fusta : Ipé


Tens preguntes sobre aquest article?

Codi Tipus
Llarg mm Ample mm Gruix mm
 
149827 LLISTÓ MASSÍS IPE 4CV M4C NOFILM 29 4 Outlet 4CV M4C 29 4
157295 LLISTÓ MASSÍS IPE 2CR R- M4C FIL 70 4 >2000 Outlet 2CR R-M4C 70 4

Aviso

Aviso