Estreps ales metàl·liques exteriors

Ferratges per a peces de fusta tractada a l'autoclau i bigues de fusta massissa i de fusta laminada. Peces fabricades en acer galvanitzat S250GD segons NF EN 10147. Acabat 7275MAC segons NF EN 10142. Espessor de 2 mm. Serveixen per a unions de biga de fusta massissa amb suport de formigó i també de fusta massissa.

Galeria d’imatges

Codi
Descripció
Ample mm
Gruix mm
992022506 ACCESSORI ESTREP AL GALVANITZA 60 120 120 60
992023008 ACCESSORI ESTREP AL GALVANITZA 80 160 160 80
992023810 ACCESSORI ESTREP AL GALVANITZA 100 200 200 100
992024412 ACCESSORI ESTREP AL GALVANITZA 120 240 240 120