Wengué

Denominació científica: Científica: Millettia laurentii De Wild.; M. stuhlmannii Taub.

Procedència geogràfica: Àfrica

Descripció

 • Albura: Blanc groguenc.
 • Duramen: marró fosc a marró xocolata.
 • Fibra: Recta.
 • Gra: Mitjà a bast.

Impregnabilitat

 • Albura: Mitjanament impregnable
 • Duramen: No impregnable

Mecanització

 • Serrat: Sense més problemes que la seva duresa i els de la seva certa abrasivitat
 • Assecat: Lent. Riscos lleugers de deformacions i alts de clivelles o esquerdes.
 • Raspallat: Difícil per la seva duresa, abrasivitat. Encolat: Els tanins dificulten una bona adherència.
 • Clavat i cargolat: Per la seva duresa, convé realitzar pre trepanats.
 • Acabat: No presenta problemes especials.

Propietats físiques

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 0,85 kg/m3 fusta de semi pesada a pesada
 • Densitat 450kg/m3
 • Estabilitat dimensional
 • -Coeficient de contracció volumètric 0,54 % fusta molt estable.
 • -Relació entre contraccions 1,6% tendència a deformar-se
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 8,1 fusta molt dura

Wengué
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 1800 kg/cm3
 • Mòdul d'elasticitat 180.000 kg/cm3
 • Resistència a la compressió 800 kg/cm3

Wengué
Observacions

 • En serrar-la pot tenir un color groguenc, que s'enfosqueix l'endemà, obtenint el color marró fosc típic del wengué.
 • És de les fustes més fosques que es comercialitzen i el preu és força elevat a causa de la seva escassetat.