Wengué

Denominació científica: Científica: Millettia laurentii De Wild.; M. stuhlmannii Taub.

Procedència geogràfica: Àfrica

Descripció

• Albura: Blanc groguenc.
• Duramen: marró fosc a marró xocolata.
• Fibra: Recta.
• Gra: Mitjà a bast.

Impregnabilitat

• Albura: Mitjanament impregnable
• Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense més problemes que la seva duresa i els de la seva certa abrasivitat
• Assecat: Lent. Riscos lleugers de deformacions i alts de clivelles o esquerdes.
• Raspallat: Difícil per la seva duresa, abrasivitat. Encolat: Els tanins dificulten una bona adherència.
• Clavat i cargolat: Per la seva duresa, convé realitzar pre trepanats.
• Acabat: No presenta problemes especials.

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 0,85 kg/m3 fusta de semi pesada a pesada
• Densitat 450kg/m3
• Estabilitat dimensional
• Coeficient de contracció volumètric 0,54 % fusta molt estable.
• Relació entre contraccions 1,6% tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 8,1 fusta molt dura

Wengué

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1800 kg/cm3
• Mòdul d'elasticitat 180.000 kg/cm3
• Resistència a la compressió 800 kg/cm3

Wengué

Observacions

Wengué