Vern vermell o americà

Denominació científica: Alnus rubra Bong

Procedència geogràfica: Canadà i Estats Units

Descripció

• Albura i duramen: blanc groguenc a marró groguenc
• Fibra: Recta
• Gra: Fi

Impregnabilitat

De impregnable a poc impregnable

Mecanització

• Serrat: Fàcil, sense problemes
• Assecat: Fàcil i ràpid, sense gaires defectes
• Raspallat: Fàcil
• Encolat: Fàcil
• Clavat i cargolat: Fàcil
• Acabat: Fàcil

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 0,45 kg/m3 fusta lleugera
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,41% fusta estable
- Relació entre contraccions 1,66% sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 1,8 fusta tova

Vern vermell o americà

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 680 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 95.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 401 kg/cm2

Vern vermell o americà

Observacions

Vern vermell o americà