Tulipier

  • Científica: Liriodendron tuliparifera L.
  • Castellà: Tulipier; Tulipifero americano; Yellow poplar.
  • Amèrica del Nord

Descripció

• Albura: Blanquinosa
• Duramen: Verd oliva clar a marró verdós
• Fibra: Recta
• Gra: Fi

Aplicacions

• Mobles fins d'interior
• Fusteria de revestiments d'interior: Frisos, motlures, sòcols.
• Xapes i taulers contraxapats
• Envasos i embalatges
• Joguines

Impregnabilitat

• Albura: Impregnable
• Duramen: Mitjanament impregnable

Mecanització

• Serrat: Fàcil i sense problemes.
• Assecat: Fàcil i ràpid, sense gaires defectes.
• Raspallat i altres operacions: Provoca molts defectes.
• Encolat: Fàcil
• Clavat i cargolat: Fàcil.
• Acabat: Fàcil

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 0,45 kg/m3 fusta lleugera
• Densitat 450kg/m3
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,42% fusta estable
- Relació entre contraccions 1.78 % tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 1.7 fusta tova

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 700 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 109.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 382 kg/cm2


Aquets son alguns dels productes en estoc amb aquesta fusta

Aviso

Aviso