Tulipier

Denominació científica: Científica: Liriodendron tuliparifera L.

Procedència geogràfica: Amèrica del Nord

Descripció

 • Albura: Blanquinosa
 • Duramen: Verd oliva clar a marró verdós
 • Fibra: Recta
 • Gra: Fi

Impregnabilitat

 • Albura: Impregnable
 • Duramen: Mitjanament impregnable

Mecanització

 • Serrat: Fàcil i sense problemes.
 • Assecat: Fàcil i ràpid, sense gaires defectes.
 • Raspallat i altres operacions: Provoca molts defectes.
 • Encolat: Fàcil
 • Clavat i cargolat: Fàcil.
 • Acabat: Fàcil

Propietats físiques

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 0,45 kg/m3 fusta lleugera
 • Densitat 450kg/m3
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,42% fusta estable
 • - Relació entre contraccions 1.78 % tendència a deformar-se
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 1.7 fusta tova

Tulipier
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 700 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 109.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió 382 kg/cm2

Tulipier
Observacions