Tiama

Denominació científica: Entandrophragma angolense D.C.
Entandrophragma congolense A.Chev.

Procedència geogràfica: Àfrica

Descripció

• Albura: Blanc rosat.
• Duramen: Marró vermellós.
• Fibra: lleugerament entrellaçada, pot contenir grans quantitats de gomes

Impregnabilitat

• Albura: Impregnable
• Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense dificultats
• Assecat: Sense problemes
• Raspallat: Sense problemes
• Encolat: Sense problemes
• Clavat i cargolat: Sense problemes
• Acabat: Sense problemes

Tiama

Propietats físiques

• Semi pesada.
• Mitjanament nerviosa.
• Tova.
• Xapa: apta.

Tiama

Propietats mecániques

 

• Resistencia a flexió estàtica 920 Kg/cm2
• Módul d'elasticidad 100.000 Kg/cm2
• Resistencia a la compressió 480 Kg/cm2

Observacions

Tiama