Tiama

Denominació científica: Entandrophragma angolense D.C.
Entandrophragma congolense A.Chev.

Procedència geogràfica: Àfrica

Descripció

 • Albura: Blanc rosat.
 • Duramen: Marró vermellós.
 • Fibra: lleugerament entrellaçada, pot contenir grans quantitats de gomes

Impregnabilitat

 • Albura: Impregnable
 • Duramen: No impregnable

Mecanització

 • Serrat: Sense dificultats
 • Assecat: Sense problemes
 • Raspallat: Sense problemes
 • Encolat: Sense problemes
 • Clavat i cargolat: Sense problemes
 • Acabat: Sense problemes

Tiama
Propietats físiques

 • Semi pesada.
 • Mitjanament nerviosa.
 • Tova.
 • Xapa: apta.

Tiama
Propietats mecániques

 • Resistencia a flexió estàtica 920 Kg/cm2
 • Módul d'elasticidad 100.000 Kg/cm2
 • Resistencia a la compressió 480 Kg/cm2

Observacions