Teca

Denominació científica: Tectona grandis L. F.

Altres denominacions: Castellà: Teca, Teka

Procedència geogràfica: Sud-est d'Àsia, Índia, Cambotja i Vietnam. Introduïda en regions tropicals de l'Oest d'Amèrica.

Descripció

• Albura: Blanc groguenc a grisenc
• Duramen: Marró groguenc a marró fosc amb vetes freqüents gris fosques.
• Fibra: Recta.
• Gra: Mitjà a bast.
• Defectes: Fusta greixosa amb dipòsits calcaris i sílice

Teca

Aplicacions

• Mobles i ebenisteria fina d'interior i sobretot d'exterior.
• Moble corbat i tornejat Fusteria d'interior i sobretot exterior; portes, finestres, sòls i recobriments.
• Construcció naval
• Xapes decoratives

Impregnabilitat

Albura: Poc impregnable
Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense més problemes les del seu alt contingut en sílice que desgasta ràpidament les eines i causa al·lèrgia als treballadors.
• Assecat: Velocitat lenta a molt lenta. Riscos petits de deformacions i clivelles o esquerdes.
• Raspallat: Sense més problemes que el del seu abrasivitat. Apta per al corbat
• Encolat: Dificultats elevades pel seu elevat contingut en oleoresina, sobretot si s'utilitzen coles alcalines.
• Clavat i cargolat: Requereix pre trepanats
• Acabat: Les dificultats ja indicades en l'encolat

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat
0,69 kg/m3 fusta de semi pesada a pesada
• Densitat 450kg/m3
• Estabilitat dimensional
• Coeficient de contracció volumètric
0,33 % fusta molt estable.
• Relació entre contraccions
1,88 tendència a teular petita
• Duresa (Chaláis-Meudon)
4,1 fusta semi dura

Teca

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica
1.020 kg/cm3
• Mòdul d'elasticitat
110.000 kg/cm3
• Resistència a la compressió
630 kg/cm3

Teca