Sucupira

Denominació científica: Diplotropis purpurea Amsh.

Procedència geogràfica: Amèrica del sud

Descripció

• Albura: Blanc grisenc a blanc groguenc.
• Duramen: Marró fosc a marró vermellós.
• Fibra: Recta, amb freqüència entrellaçada.
• Gra: Mitjà

Impregnabilitat

• Albura: Mitjanament impregnable
• Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense més problemes que la seva duresa i els de la seva certa abrasivitat
• Assecat: Mitjà a lent. Riscos lleugers de deformacions i clivelles o esquerdes.
• Raspallat: Difícil per la seva duresa, abrasivitat i pel risc de repel en peces amb fibra entrellaçada. Convé realitzar la mecanització molt lentament.
• Encolat: Els tanins dificulten una bona adherència.
• Clavat i cargolat: Per la seva duresa, convé realitzar pre trepanats.
• Acabat: No presenta problemes especials

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 910 kg/m3 fusta molt pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,44 % fusta d'estable a nerviosa
- Relació entre contraccions 1,5% sense tendència a deformar se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 8,3 fusta molt dura

Sucupira
Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1.400 g/cm2
• Mòdul d'elasticitat 180.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 850 kg/cm2

Sucupira
Observacions

Sucupira