Sipo

Denominació científica: Entadrophagma utile Sprague

Altres denominacions: Castellà: Sipo, Assié

Procedència geogràfica: Àfrica

Descripció

• Albura: Blanc rosat.
• Duramen: Marró vermellós un poc violat.
• Fibra: Recta, amb freqüència lleugerament entrellaçada.
• Gra: Fi a mitjà

Sipo

Aplicacions

• Mobles i ebenisteria fina d'interior i exterior. Moble tornejat.
• Fusteria d'interior, portes, revestiments, motlures, sòcols, frisos.
• Fusteria d'exterior; portes i finestres.
• Xapes decoratives

Impregnabilitat

• Albura: Mitjanament impregnable
• Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense problemes.
• Assecat: Velocitat mitja a ràpida. Riscos petits de deformacions i clivelles o esquerdes.
• Raspallat: Sense problemes excepte el repel que provoca les peces amb fibra entrellaçada.
• Encolat: Sense dificultats.
• Clavat i cargolat: Sense dificultats.
• Acabat: Sense dificultats

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 610 kg/m3 fusta semi pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,40 % fusta d'estable.
- Relació entre contraccions 1,45% sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 3,7 fusta semi dura

Sipo

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1.150 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 110.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 550 kg/cm2
• Resistència a la tracció paral·lela 1.050 kg/cm2.

Sipo

Observacions

La denominació de Utile ja no s'utilitza però en algunes zones d'Espanya la denominaven Abebay