Sipo

Denominació científica: Entadrophagma utile Sprague

Procedència geogràfica: Àfrica

Descripció

 • Albura: Blanc rosat.
 • Duramen: Marró vermellós un poc violat.
 • Fibra: Recta, amb freqüència lleugerament entrellaçada.
 • Gra: Fi a mitjà

Impregnabilitat

 • Albura: Mitjanament impregnable
 • Duramen: No impregnable

Mecanització

 • Serrat: Sense problemes.
 • Assecat: Velocitat mitja a ràpida. Riscos petits de deformacions i clivelles o esquerdes.
 • Raspallat: Sense problemes excepte el repel que provoca les peces amb fibra entrellaçada.
 • Encolat: Sense dificultats.
 • Clavat i cargolat: Sense dificultats.
 • Acabat: Sense dificultats

Propietats físiques

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 610 kg/m3 fusta semi pesada
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,40 % fusta d'estable.
 • - Relació entre contraccions 1,45% sense tendència a deformar-se
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 3,7 fusta semi dura

Sipo
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 1.150 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 110.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió 550 kg/cm2
 • Resistència a la tracció paral·lela 1.050 kg/cm2.

Sipo
Observacions

 • La denominació de Utile ja no s'utilitza però en algunes zones d'Espanya la denominaven Abebay