Sapelly

Denominació científica: Entadrophagma cylindricum Sprague

Procedència geogràfica: Àfrica.

Descripció

 • Albura: Blanc rosat a gris rosat.
 • Duramen: Rosada recent tallada a marró vermellós marró violat amb la seva exposició a la llum.
 • Fibra: Recta, amb molta freqüència amb la fibra lleugerament entrellaçada.
 • Gra: Fi a mitjà

Impregnabilitat

 • Albura: Mitjanament impregnable
 • Duramen: Poc impregnable

Mecanització

 • Serrat: Sense problemes.
 • Assecat: Velocitat mitja a lenta. Riscos petits de deformacions per teulajat i clivelles o esquerdes.
 • Raspallat: Sense problemes excepte el repel que produïx les peces amb la fibra entrellaçada. Es corba molt bé.
 • Encolat: Sense dificultats.
 • Clavat i cargolat: Sense dificultats.
 • Acabat: Sense dificultats

Propietats físiques

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 680 kg/m3 fusta semi pesada
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,43 % fusta d'estable a lleugerament nerviosa.
 • - Relació entre contraccions 1,55% sense tendència a deformar-se
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 3,9 fusta semi dura

Sapelly
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 1.150 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 120.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió 590 kg/cm2
 • Resistència a la tracció paral·lela 860 kg/cm2

Sapelly
Observacions

 • Al llibre d'ATIBT figura amb I llatina encara que a Espanya s'utilitza habitualment la I.
 • També anomenada Abebay
 • És una alternativa a la fusta de Caoba, sent el Sapelly més fi i dens. Al seu moment va desbancar la fusta d'Embero en el seu ús dins el sector de les portes i motllures. Actualment és de les espècies més comercialitzades ja que el seu preu és moderat, en gran mesura a causa de la relativa abundància d'oferta al mercat.