Sapelly

Denominació científica: Entadrophagma cylindricum Sprague

Procedència geogràfica: Àfrica.

Descripció

• Albura: Blanc rosat a gris rosat.
• Duramen: Rosada recent tallada a marró vermellós marró violat amb la seva exposició a la llum.
• Fibra: Recta, amb molta freqüència amb la fibra lleugerament entrellaçada.
• Gra: Fi a mitjà

Impregnabilitat

• Albura: Mitjanament impregnable
• Duramen: Poc impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense problemes.
• Assecat: Velocitat mitja a lenta. Riscos petits de deformacions per teulajat i clivelles o esquerdes.
• Raspallat: Sense problemes excepte el repel que produïx les peces amb la fibra entrellaçada. Es corba molt bé.
• Encolat: Sense dificultats.
• Clavat i cargolat: Sense dificultats.
• Acabat: Sense dificultats

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 680 kg/m3 fusta semi pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,43 % fusta d'estable a lleugerament nerviosa.
- Relació entre contraccions 1,55% sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 3,9 fusta semi dura

Sapelly

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1.150 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 120.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 590 kg/cm2
• Resistència a la tracció paral·lela 860 kg/cm2

Sapelly

Observacions

En el llibre de ATIBT figura amb I llatina, no obstant això a Espanya s'utilitza habitualment la Y