Roure vermell americà

Denominació científica: Quercus rubra L.

Procedència geogràfica: Amèrica del nord

Descripció

 • Albura: varia del gris clar vermell pàl·lid
 • Duramen: varia del rosat al vermell pàl·lid o marró clar.
 • Radis llenyosos visibles, presenten els clàssics mirallets en la secció radial

Impregnabilitat

 • Albura: Impregnable
 • Duramen: De mig a poc impregnable

Mecanització

 • Serrat: Sense problemes, excepte la duresa
 • Assecat: Lent a molt lent. Risc de col·lapse i cimentat. Risc de deformació.
 • Raspallat i altres operacions: Les pròpies de la seva duresa
 • Encolat: Problemes amb coles alcalines i coles àcides.
 • Clavat i cargolat: Fàcil.
 • Acabat: Fàcil

Propietats físiques

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 710 kg/m3 fusta pesada
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,44% fusta estable
 • - Relació entre contraccions 2,05% tendència a deformar-se
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 4,8 fusta semi dura a dura

Roure vermell americà
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 960 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 113.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió 450 kg/cm2
 • Resistència a la tracció paral·lela 1.600 kg/cm2

Roure vermell americà
Observacions

 • És una alternativa més econòmica al Roure Blanc Americà, amb més variació de tonalitats i una mica més porosa.
 • Paquets de Fusta amb bona mitjana d'amples.