Roure vermell americà

Denominació científica: Quercus rubra L.

Procedència geogràfica: Amèrica del nord

Descripció

• Albura: varia del gris clar vermell pàl·lid
• Duramen: varia del rosat al vermell pàl·lid o marró clar.
• Radis llenyosos visibles, presenten els clàssics mirallets en la secció radial

Impregnabilitat

• Albura: Impregnable
• Duramen: De mig a poc impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense problemes, excepte la duresa
• Assecat: Lent a molt lent. Risc de col·lapse i cimentat. Risc de deformació.
• Raspallat i altres operacions: Les pròpies de la seva duresa
• Encolat: Problemes amb coles alcalines i coles àcides.
• Clavat i cargolat: Fàcil.
• Acabat: Fàcil

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 710 kg/m3 fusta pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,44% fusta estable
- Relació entre contraccions 2,05% tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 4,8 fusta semi dura a dura

Roure vermell americà

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 960 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 113.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 450 kg/cm2
• Resistència a la tracció paral·lela 1.600 kg/cm2

Roure vermell americà

Observacions

Roure vermell americà