Roure europeu

Denominació científica: Quercus robur L; Q. petreae (Matts) Liebl

Altres denominacions: Castellà: Roble europeo

Procedència geogràfica: Europa, Àsia menor i Nord d'Àfrica

Descripció

• Albura: Groga clara
• Duramen: Marró groguenc a marró
• Fibra: Recta
• Gra: Mitjà
• Defectes característics: Nusos petits

Roure europeu

Aplicacions

• Mobles d'interior i exterior.
• Fusteria de buits i revestiments, interior i exterior: Portes, finestres, cèrcols, tarima, parquet, frisos, motlures, escales.
• Fusteria d'armar tradicional
• Xapes decoratives
• Tauler allistonat
• Botería

Impregnabilitat

• Albura: Impregnable
• Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense problemes, excepte la duresa
• Assecat: Lent. Risc de col·lapse i clivelles o esquerdes.
• Raspallat: Les pròpies de la seva duresa
• Encolat: Problemes amb coles alcalines i coles àcides.
• Clavat i cargolat: Fàcil, excepte la seva duresa
• Acabat: Risc de reacció amb productes àcids

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 710 kg/m3 fusta semi pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,48 % fusta nerviosa
- Relació entre contraccions 1,85% tendència a deformar-se mitja
• Duresa (Chaláis-Meudon) 5,8 fusta dura

Roure europeu

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1.070 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 115.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 580 kg/cm2
• Resistència a la tracció paral·lela 1.070 kg/cm2

Roure europeu