Roure blanc europeu

Denominació científica: Quercus robur L; Q. petreae (Matts) Liebl

Procedència geogràfica: Europa, Àsia menor i Nord d'Àfrica

Descripció

 • Albura: Groga clara
 • Duramen: Groguenc verdós
 • Fibra: Recta
 • Gra: Mitjà
 • Defectes característics: Nusos petits

Impregnabilitat

 • Albura: Impregnable
 • Duramen: No impregnable

Mecanització

 • Serrat: Sense problemes, excepte la duresa
 • Assecat: Lent. Risc de col·lapse i clivelles o esquerdes.
 • Raspallat: Les pròpies de la seva duresa
 • Encolat: Problemes amb coles alcalines i coles àcides.
 • Clavat i cargolat: Fàcil, excepte la seva duresa
 • Acabat: Risc de reacció amb productes àcids

Propietats físiques

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 710 kg/m3 fusta semi pesada
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,48 % fusta nerviosa
 • - Relació entre contraccions 1,85% tendència a deformar-se mitja
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 5,8 fusta dura

Roure blanc europeu
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 1.070 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 115.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió 580 kg/cm2
 • Resistència a la tracció paral·lela 1.070 kg/cm2

Roure blanc europeu
Observacions