Roure blanc americà

Denominació científica: Quercus alba L.

Altres denominacions: Castellà: Roble blanco americano

Procedència geogràfica: Amèrica del Nord

Descripció

• Albura: Crema
• Duramen: Marró pàl·lid
• Fibra: Recta
• Gra: Mitjà

Roure blanc americà

Aplicacions

• Mobles rústics d'interior i exterior.
• Fusteria de buits i revestiments, interior i exterior: Portes, finestres, cèrcols, tarima, parquet, frisos, motlures, escales.
• Xapes decoratives
• Tauler allistonat
• Botería

Impregnabilitat

• Albura: Mitjanament impregnable
• Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: Sense problemes, excepte la duresa
• Assecat: Lent. Risc de col·lapse i cimentat. Risc de deformació i guerxera.
• Raspallat i altres operacions: Les pròpies de la seva duresa
• Encolat: Problemes amb coles alcalines i coles àcides.
• Clavat i cargolat: Fàcil.
• Acabat: Fàcil

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 740 kg/m3 fusta pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,43 % fusta estable
- Relació entre contraccions 1,95% tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 5,1 fusta dura

Roure blanc americà

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1050 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 123.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 513 kg/cm2.

Roure blanc americà