Pi Radiata

Denominació científica: Pinus radiata D.Don

Procedència geogràfica: Europa, Austràlia i Oceania, Brasil i oest d'Estats Units

Descripció

DESCRIPCIÓ
• Albura: Blanca groguenca
• Duramen: Marró groguenc a marró
• Fibra: Recta
• Gra: Mitjà a bast
• Defectes característics: Nusos generalment sans, molt abundants. Fusta juvenil i fusta de compressió

Pi Radiata

Aplicacions

• Taulers contraplacats, allistonats, de partícules i de fibres
• Fusteria exterior
• Fusteria d'interior (revestiments, frisos, marcs) i d'armar
• Mobiliari
• Artesania, talla i escultura (paletes, cofres, artesania)

Impregnabilitat

• Albura: Poc impregnable - mitjanament impregnable
• Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: Fàcil, sense problemes
• Assecat: Fàcil i ràpid. Risc petit de clivelles i esquerdes o deformacions.
• Raspallat: Fàcil
• Encolat: Fàcil
• Clavat i cargolat: Fàcil. Necessita pre trepanat
• Acabat: Fàcil

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 500 kg/m3 fusta semi lleugera
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,42 % fusta estable
- Relació entre contraccions 1,5% sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 1,8 fusta tova

Pi Radiata

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 83-85 N / mm2
• Mòdul d'elasticitat 8630-8800 N / mm2

Pi Radiata

Observacions

Fusta de creixement molt ràpid, és menys estable que altres pins de creixement més lent