Pi orego

Denominació científica: Pseudotsuga menziessi Franco

Procedència geogràfica: Amèrica del Nord (introduïda a Europa, Austràlia, Nova Zelanda)

Descripció

 • Albura: Groga pàl·lida
 • Duramen: Marró groguenca
 • Fibra: Recta
 • Gra: Mitjà a gruixut
 • Defectes característics: Nusos adherents, gruixuts

Impregnabilitat

 • Albura: De mitjà a poc impregnable
 • Duramen: No impregnable

Mecanització

 • Serrat: Fàcil, sense dificultats
 • Assecat: Fàcil. Risc petit de clivelles i esquerdes
 • Raspallat: Fàcil, sense problemes
 • Encolat: Fàcil
 • Clavat i cargolat: Sense problemes. Alta resistència a l'arrencada.
 • Acabat: Sense problemes, encara que convé aplicar un fons que homogeneïtzi la fusta

Propietats físiques

 • Densitat aparent al 12% d'humitat 510 kg/m3 fusta semi lleugera
 • Estabilitat dimensional
 • - Coeficient de contracció volumètric 0,41% fusta estable
 • - Relació entre contraccions 1,59% sense tendència a deformar-se
 • Duresa (Chaláis-Meudon) 2,45 fusta semi tova

Pi orego
Propietats mecániques

 • Resistència a flexió estàtica 860 kg/cm2
 • Mòdul d'elasticitat 128.000 kg/cm2
 • Resistència a la compressió 525 kg/cm2
 • Resistència a la tracció paral·lela 930 kg/cm2.

Pi orego
Observacions

 • El color de la albura és molt diferenciat (del groc al vermell)