Pi insignis

  • Pinus radiata D. Don
  • Castellà: Pino insignis, Pino de monterrey
  • Àrea original a Califòrnia, Estats Units. Present a Europa, Nova Zelanda, Austràlia, Brasil

Descripció

• Albura: Blanca groguenca
• Duramen: Marró groguenc a marró
• Fibra: Recta
• Gra: Mitjà a bast
• Defectes característics: Nusos generalment sans, molt abundants. Fusta juvenil i fusta de compressió

Aplicacions

• Mobiliari d'interior rústic i juvenil
• Fusteria d'armar d'interior. Fusta laminada.
• Fusteria de buits i revestiments d'interior. Pre cèrcols, cèrcols, frisos
• Envasos i embalatges.
• Tauler contraxapat
• Tauler allistonat

Impregnabilitat

• Albura: Impregnable
• Duramen: De mig a poc impregnable

Mecanització

• Serrat: Fàcil, sense problemes
• Assecat: Fàcil i ràpid. Risc petit de clivelles i esquerdes o deformacions.
• Raspallat: Fàcil
• Encolat: Fàcil
• Clavat i cargolat: Fàcil. Necessita pre trepanat
• Acabat: Fàcil

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 500 kg/m3 fusta semi lleugera
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,44 % fusta estable
- Relació entre contraccions 1,5% sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 2,15 fusta semi tova

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 874 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 90.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 434 kg/cm2

Observacions

Fusta de creixement molt ràpid, és menys estable que altres pins de creixement més lent


Aviso

Aviso