Pi groc del sud

Denominació científica: Pinus taeda L. ; P. elliotis Engelm; P. echinata Mill; P. palustris Mill.

Procedència geogràfica: Sud-est d'Estats Units

Descripció

• Albura: Blanca groguenca
• Duramen: Marró vermellós
• Fibra: Dreta
• Gra: Mitjà
• Defectes característics: Nusos, bosses de resina, enteiament i fusta juvenil

Impregnabilitat

• Albura: De mitjà a poc impregnable
• Duramen: No impregnable

Mecanització

• Serrat: Fàcil, salvo si té excés de resina
• Assecat: Fàcil i ràpid. Risc petit de clivelles i esquerdes o deformacions. Exudacions de resina
• Raspallat: Fàcil. Risc de embotament de resina
• Encolat: Problemes si existeix excés de resina
• Clavat i cargolat: Necessita pre trepanat.
• Acabat: Problemes quan existeixi resina. Convé aplicar un fons que homogeneïtzi la fusta

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 450 kg/m3 fusta semi lleugera
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,41 % fusta estable
- Relació entre contraccions 1,6% sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 2,4 fusta semi tova

Pi groc del sud

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 975 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 130.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 492 kg/cm2

Pi groc del sud

Observacions

Pot presentar àmplies zones de resina, enteiament