Pal vermell

Denominació científica: Pterocarpus buettneri Taub.; P. Osun Craib; P. Tinctorius Welw

Procedència geogràfica: Àfrica

Descripció

• Albura: Blanquinosa.
• Duramen: Vermell intens que amb la llum s'enfosqueix a marró fosc. Freqüentment vetes marró fosc.
• Fibra: Recta. Amb freqüència lleugerament entrellaçada
• Gra: Mitjà a bast.
• Defectes: Bosses de dipòsits blancs

Impregnabilitat

• Albura: Impregnable
• Duramen: Mitjanament impregnable

Mecanització

• Serrat: Dura amb una mica d'efectes abrasius.
• Assecat: Velocitat mitja a lent. Riscos petits de deformacions i clivelles o esquerdes.
• Raspallat: A més del problema de la certa duresa i abrasivitat, és possible el repel quan present fibra entrellaçada. Apta per a talla i corbat
• Encolat: Certes dificultats pel seu contingut oliós.
• Clavat i cargolat: Requereix pre trepanats
• Acabat: Sense dificultats

Propietats físiques

• Densitat aparent al 12% d'humitat 740 kg/m3 fusta pesada
• Estabilitat dimensional
- Coeficient de contracció volumètric 0,36 % fusta estable.
- Relació entre contraccions 1,6 sense tendència a deformar-se
• Duresa (Chaláis-Meudon) 6,9 fusta dura

Pal vermell

Propietats mecániques

• Resistència a flexió estàtica 1.450 kg/cm2
• Mòdul d'elasticitat 124.000 kg/cm2
• Resistència a la compressió 650 kg/cm2

Pal vermell

Observacions

Pal vermell